Abdullah Bin Mas'udIDENTITAS :
  * Nama : Abdullah bin Mas'ud
  * Fisik : Kecil, kurus, pendek, kedua betis kempes
  * Non Fisik : Dari keluarga miskin dan hina, budak milik Uqbah bin Mu'ith (sebelum masuk Islam)


JULUKAN :
  * Assabiqunal Awwalun : Orang keenam yang masuk Islam pertama kali
  * Peti Rahasia Rasul (Shahibus Sirri Rasulullah) : Tempat Rasul menumpahkan keluhan dan mempercayakan rahasianya
  * Shohib Assawad wa Siwak : pemilik bantal dan siwak Rasulullah
PROSES MASUK ISLAM :
  * Bertemu Rasulullah dan Abu Bakar saat menggembalakan kambing tuannya
  * Terkesima karena kambing yang mandul dapat mengeluarkan susu berkat do'a Rasulullah
  * Menyusul Rasulullah ke Makkah dan menyatakan keislamannya
SIFAT :
  * Amanah : Saat Rasul meminta susu dari kambing yang digembalakannya, ia tidak memberikannya karena kambing tersebut milik tuannya
  * Taqwa : Hudzaifah : "Tidak seorang pun dapat saya lihat yang lebih mirip kepada Rasulullah dari cara hidup, perilaku, dan ketenangan jiwanya, daripada Abdullah bin Mas'ud."
  * Berani Dalam Membela Agama Allah : Tampil di sisi Ka'bah dan didepan pemuka kaum Quraisy dan mengumandangkan Al-Qur;an secara lantang dan merdu
  * Taat Pada Pemimpin : Menerima keputusan Utsman yang menurunkannya dari bendahara Kufah
PRESTASI :
  * Ikut perang Badar yang menyebabkan runtuhnya Abu Jahal, perang Uhud, perang Khandak, dll
  * Bendaharawan kota Kufah pada masa khalifah Umar bin Khattab
  * Guru Besar pada masa khalifah Umar bin Khattab
  * Yang pertama kali mengumandangkan Al-Qur'an dengan suara merdu di Baitullah
  * Disayang Rasulullah : "Tuan-tuan menertawakan betis Ibnu Mas'ud ..., keduanya di sisi Allah lebih berat timbangannya dari Gunung UHUD..."
  * Orang keenam yang masuk Islam pertama kali
  * Bebas dari tabir hijab Rasulullah : tiada rahasia antara dirinya dan Rasulullah
AKHIR HAYAT :
  * Wafat pada tahun 32 H
  * Usia 60 tahun
  * Disebabkan usia senja
  * Dikebumikan di Pemakaman Baqi, Madinah

1 komentar:

Posting Komentar