Ammar Bin YasirIDENTITAS :
  * Nama : Ammar bin Yasir
  * Ayah : Yasir bin Amir
  * Ibu : Sumayyah binti Khoyyath
  * Asal : Tihanah, Yaman
  * Fisik : Tubuh tinggi, bahu bidang, mata biru
JULUKAN :
  * Assabiqunal Awwalun : Ammar dan keluarganya termasuk golongan pertama yang masuk Islam
PROSES MASUK ISLAM :
  * Merupakan keluarga yang pertama kali masuk Islam
  * Ayah dan Ibunya dibunuh oleh Abu Jahal, sedangkan Ammar dipecut dan dibakar dengan api yang panas
  * Rasulullah lewat dan memperlihatkan mukjizatnya : "Wahai api jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan atas diri Ammar sebagaimana engkau telah menjadi dingin dan memberikan keselamatan atas Ibrahim".
SIFAT :
  * Teguh Membela Agama Allah : Walaupun disiksa Bani Makhsum, Ammar sekeluarga tetap mempertahankan Agama Allah
  * Ketaqwaan dan Keimanan yang Teguh : Sabda Rasul : "Diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya".
  * Pendiam : "Ia adalah seorang yang bertubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru ..., seorang yang amat pendiam dan tak suka banyak bicara ..." (Ahli riwayat)
  * Zuhud : Ibnu Abil Hudzail : "Saya lihat Ammar bin Yasir sewaktu menjadi Amir di Kufah, membeli sayuran di pasar lalu mengikatnya dengan tali dan memikulnya diatas punggung dan membawanya pulang ..."
  * Sabar : Tetap sabar bahkan bangga ketika dicela karena telinganya yang terpotong ketika perang
PRESTASI :
  * Diperlihatkan mukjizat Rasulullah : api yang membakar Ammar menjadi tidak panas
  * Dapat mempertahankan keimanan walaupun disiksa dengan kejam
  * Disayang Rasulullah
  * Ikut semua peperangan : Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk, Shiffin, dll
  * Mengikuti perang melawan Persi dan Romawi
  * Berada di pihak Ali bin Abi Thalib saat peperangan Jamal dan Shiffin
  * Sebagai walikota Kufah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab
  * Mengikuti perang Yamamah bersama Abu Bakar As-Shiddiq melawan nabi palsu
AKHIR HAYAT :
  * Rasulullah pernah bersabda : "... Ammar nanti akan dibunuh oleh golongan pendurhaka...!"
  * Pada perang Shiffin berada di pihak Ali bin Abi Thalib
  * Usia 93 tahun

4 komentar:

I bought my last watch from http://neaststacks.com It was really cheap. Almost as cheap as Aliexpress but without their commie rat business ethic. Whenever I've had an issue with them they give me a refund or resend item without hassle.

ini sumbernya dari mana ya? terima kasih mohon infonya :)

rujukannya dari mana ya?

Minta info sumbernya dong kak, biar lebih meyakinkan pembaca lainnya..
Makasiih 😄

Posting Komentar